Matbaa

Matbaa Nedir ?

Yazı, resim ya da şekilleri kâğıt, kumaş veya deri gibi baskıya uygun malzemeler üzerine özel tekniklerle basan ve çok sayıda nüsha çıkarılmasına imkân sağlayan makine ya da sistem matbaa olarak adlandırılmaktadır. Arapça asılla bir kelime olan matbaa, baskı makinesi, basım yeri, basım evi ya da baskı aleti gibi anlamları da içermektedir.

İlk kez Uzakdoğu’da kullanılan ve yüzyıllar boyunca değişime uğrayarak hem sosyal yaşamın hem de iş hayatının önemli bir parçası haline gelen matbaa ve matbaacılık sektörü, bugün geldiği noktada şaşırtıcı ürünlere imza atmaktadır.

Matbaacılıkta Kullanılan Temel Baskı Yöntemleri

Matbaacılıkta, baskı yüzeyine göre yapılacak baskı çeşitleri de değişkenlik göstermekte ve farklı teknikler uygulanmaktadır. Matbaacılıkta kullanılan baskı tekniklerinden bazıları modern teknoloji ile bugün işlevini yitirmiş olsa da; temel baskı yöntemleri şu şekildedir:

  • Ofset Baskı
  • Tipo Baskı
  • Tifdruk ve Flekso Baskı
  • Serigrafi Baskı
  • Anagram Baskı
  • Hologram Baskı
  • Tampon Baskı

Matbaacılıkta Baskı Öncesi, Baskı ve Baskı Sonrası İşlemler Nelerdir?

Matbaacılık sektöründe işlerin belirli bir iş akışı içerisinde sürdürülmesi çıkacak ürünün kalitesi açısından önem taşımaktadır. Karmaşık bir süreç olan matbaa işi, farklı nitelikte işlemlerin uyum içinde gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Baskı öncesi yapılacak işlemlerin başında işin tasarımı gelmektedir. Müşterilerimiz tarafından talep edilen matbaa ürünlerine ilişkin yazı ve fotoğraflar bilgisayara aktarılarak mizanpaj yazılımında bir araya getirilmekte ve böylece matbaa baskı tasarımı oluşturulmaktadır. Masa üstü yayıncılık olarak da bilinen bu işlem sonrasında film çıkışları alınarak baskı için kullanılan kalıbın oluşturulması sağlanır. Filmden sonra analog ya da dijital prova alınarak baskı öncesi işlemler tamamlanır.

Matbaa Ürünleri Hakkında

Baskı aşamasında, alınan film çıkışlarından alüminyum plakalar üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılır. Kalıp çekme adı verilen bu süreç pozlandırma ve banyo aşamalarından oluşur. Günümüz teknolojisi sayesinde tasarımların bilgisayardan kalıba alınmasıyla film ve montaj işlemleri ortadan kalkmakta ve kalıp çekme aşamasından hemen sonra matbaa baskısına geçmek mümkün olmaktadır.

Matbaa işlemleri, baskının yapımı ile bitmemekte, baskı tamamlandıktan sonra, müşterilerimizin talebi olan ürünlerin cinsine ve niteliğine göre laminasyon yani yüzey kaplama işlemine geçilmektedir. Matbaa aşaması tamamlanan çok sayfalı ürünlerde katlama, harmanlama, iplik ya da tel dikiş gibi işlemleri ciltleme işlemi takip etmektedir.