Afiş ve Poster

Afiş ve poster, kuruluşların belli dönemlerde düzenledikleri organizasyonları duyurmak amacıyla yararlandıkları matbaa ürünü basılı malzemeler olup, iç ya da dış mekânlarda kullanılabilmektedirler.

Afiş ve Poster Arasındaki Fark Nedir?

Afiş ve posterler, genel olarak aynı amaca hizmet etmekle birlikte; posterlerde büyük resimler kullanılmakta ve yazılar poster üzerinde daha az alan kaplamaktadır. Afişlerde ise bilgilendirme amacı daha ön plandadır. Afişlerde de resim kullanılsa da bilgilendirmeye yarayan metinlere daha geniş bir alan ayrılmaktadır. Afiş ve poster türleri kullanım alanına göre değişmekte ve dış mekân afiş ve posterleri ile iç mekân afiş ve posterleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Matbaa da basımı yapılan ve dış mekânlarda kullanılacak afiş ve posterler ilan panolarına ve asılarak kullanıldıklarından kaliteli malzemelerle üretilmeleri dayanıklılıkları ve dikkat çekicilikleri açısından önem taşımaktadır.

İç mekânlarda kullanılacak olan afiş ve posterler; salon, lobi ve koridor gibi alanlara asıldığından hedeflenen kitlenin daha uzun süre görmesi mümkün olmaktadır.

Amaçları göz önünde bulundurulduğunda, firmaların ürün ve hizmetlerinin tanıtımını amaçlayan afiş ve posterler ile tiyatro, sergi, seminer gibi kültürel etkinlikleri duyurmayı amaçlayan afiş ve posterler en çok kullanılanlardır. Sosyal amaçlı olarak hazırlanan ve hedeflenen kitleye bilgi verme, eğitme ve uyarma amacı taşıyan afiş ve poster türleri de sık karşılaşılanlar arasındadır.

Afiş ve Posterlerin Hazırlanması ve Basımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Afiş ve poster tasarımı sırasında; sade ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Böylece, ulaşılmak istenen kitlenin daha çok dikkatini çekecek ve verilmek istenen mesaj daha net ifade edilmiş olacaktır.

Özellikle afişlerde verilmek istenen mesajın anlaşılabilir olması için olabildiğince kısa ve anlam karmaşasına neden olmayan ifadeler kullanılmalıdır, kullanılan fotoğraf ve ifadelerin birbirini tamamlayacak nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Afiş ve poster üzerinde kullanılan fotoğrafların dikkat çekici olması kadar matbaa tarafından iyi kalitede basılması da önem taşıyan unsurlar arasındadır.

İç ya da dış mekânlarda kullanılacak afiş ve posterlerin tasarımından basımına kadar tüm süreçler matbaamızın profesyonel ekibi tarafından gerçekleştirilmekte ve amacına uygun ürünlerle müşterilerimizin memnuniyeti sağlanmaktadır.